ADR Repetition Styckegods

Teacher

Kategori

ADR - Farligt Gods

Course Attendees

Still no participant

Course Reviews

Still no reviews

Kursbeskrivning

ADR-intyget är giltigt i fem år. För att förnya intyget måste repetitionsutbildning genomgås följd av prov med godkänt resultat innan intygets giltighet löper ut.

Observera att repetitionsutbildningen måste vara avslutad och prov med godkänt resultat skrivits innan ADR-intygets giltighet har gått ut. Om giltighetstiden har gått ut måste en ordinarie (förstagångs-) utbildning genomföras, det vill säga en ny grundkurs kompletterad med eventuella specialkurser. Repetitionsutbildningens innehåll och längd är beroende av vilka delar som ska repeteras.

Kursinnehåll

Innehållet i kursen är framtaget ur MSB:s riktlinjer om transport av farligt gods.

Vad är farligt gods, risker
Internationella transporter
Klassindelning och märkning av fordon
Miljöfarligt avfall
Krav på fordon, fordonsutrustning
Transporthandlingar
Brandövning och första hjälpen
Allmänna arbets- och säkerhetsbestämmelser

Upplägg

Dag 1 - Lärarledd teoriutbildning

Dag 2 - Lärarledd teoriutbildning samt praktik

8.00 – Kursstart

9.00 – Frukost

12.00 – Lunch

14.30 – Fika

16.30 - Avslut

Certifiering

Kursintyg utfärdas efter genomförd kurs.

Deltagaren bokar efter utbildningen själv in examination hos Trafikverket. ADR-intyget är giltigt i fem år innan kursen behöver repeteras. 

Kursledare

Robert Hjunstorp, Godkänd YKB-utbildare med tillstånd från Transportstyrelsen och ADR-utbildare med tillstånd från MSB.

Our Main Teachers

Pris ex. moms : 3600 SEK

Antal lediga platser : 5

Utbildningsplats : Malmö (Arlöv)

Kurs : ADR Grundutbildning Styckegods ADR Repetition Styckegods

Fråga

    Kursdeltagare

    Beställare