ADR Grund/Repetition

Vid transport av farligt gods över vissa mängder måste föraren genomgå en grundläggande förarutbildning, en grundkurs. Detta gäller oavsett fordonets totalvikt. Grundkursen behandlar villkoren och förutsättningarna för transport av farligt gods som styckegods, med undantag för explosiva ämnen och föremål samt radioaktiva ämnen. Individuella praktiska övningar i första hjälpen, brandbekämpning och åtgärder vid olycka eller tillbud är obligatoriska delar av utbildningen.

När föraren efter utbildningen har skrivit prov med godkänt resultat utfärdas ett ADR-intyg. ADR-intyget är giltigt i 5 år. För att förlänga giltighetstiden måste föraren delta i en repetitionsutbildning och därefter genomföra ett nytt prov med godkänt resultat innan ADR-intygets giltighetstid löper ut.

ADR Grundkurs – Styckegods

ADR Grundkurs utgör en obligatorisk bas för all utbildning som chauffören kan ha behov av. Individuella praktiska övningar i första hjälpen, brandsläckning och åtgärder vid olycka eller tillbud är delar av kursen.

Vid transport av farligt gods över vissa mängder måste föraren genomgå en grundläggande förarutbildning, en grundkurs. Detta gäller oavsett fordonets totalvikt. Grundkursen behandlar villkoren och förutsättningarna för transport av farligt gods som styckegods, med undantag för explosiva ämnen och föremål samt radioaktiva ämnen.

Innehåll

 • Vad är farligt gods, risker
 • Internationella transporter
 • Klassindelning och märkning av fordon
 • Miljöfarligt avfall
 • Krav på fordon, fordonsutrustning
 • Transporthandlingar
 • Brandövning och första hjälpen
 • Allmänna arbets- och säkerhetsbestämmelser

ADR styckegods grund. e-learning + 2 dagar

Den digitala utbildningen måste vara genomförd innan du kan gå de två lärarledda utbildningsdagarna! Efter genomförd utbildning bokar kursdeltagaren själv in examination hos Trafikverket. ADR-intyget är giltigt i fem år innan kursen behöver repeteras igen.

ADR Repetitionsutbildning

ADR Repetitionskurs vänder sig till dig som har genomgått ADR grundkurs och är i behov av att förnya ditt ADR-intyg.

ADR-intyget är giltigt i fem (5) år. För att förnya intyget måste repetitionsutbildning genomgås med godkänt resultat innan intygets giltighet löper ut. Repetitionsutbildningen behandlar de delar som ingår i Grundkursen.

Innehåll

 • Vad är farligt gods, risker
 • Internationella transporter
 • Klassindelning och märkning av fordon
 • Miljöfarligt avfall
 • Krav på fordon, fordonsutrustning
 • Transporthandlingar
 • Brandövning och första hjälpen
 • Allmänna arbets- och säkerhetsbestämmelser

ADR repetition 2 dagar

Efter genomförd utbildning bokar kursdeltagaren själv in examination hos Trafikverket. ADR-intyget är giltigt i fem år innan kursen behöver repeteras igen.