ADR 1.3

Alla personer som är involverade i transport av farligt gods ska ha fått 1.3-utbildning innan de utför arbetsuppgifter som rör transport av farligt gods.

Syftet med utbildningen är att personalen ska få kännedom om de risker och faror som är förknippade med det farliga gods som de hanterar och vilka regler som är tillämpliga.

Vi erbjuder digital 1.3-utbildning via en samarbetspartner och intyg utfärdas efter slutförd utbildning.

E-Learning ADR 1.3

Utbildningen  är avsedd för inköpare, personal som packar och iordningställer sändningar,
personal som deltar i lastning, lossning eller transportplanering samt personal som transporterar
farligt gods men inte omfattas av kravet på ADR-intyg (ADR-Grund).

Genom vår utbildningsplattform finns kurser för alla. De olika utbildningsmodulerna avslutas med
kontrollfrågor och då det finns en inbyggd koppling mot ADR checklistan skapas en realistisk miljö
där du kan söka svar för transport av enskilda ämnen. Varje kurs avslutas med ett test och efter
godkänt resultat erhåller du ett intyg.

Eleven erhåller inloggningsuppgifter via e-post och SMS. Utbildningslicensen gäller i 12 månader.

Språk – Svenska