ADR Grundutbildning Styckegods

Teacher

Kategori

ADR - Farligt Gods

Course Attendees

Still no participant

Course Reviews

Still no reviews

Kursbeskrivning

Vid transport av farligt gods över vissa mängder måste föraren genomgå en grundläggande förarutbildning, en grundkurs. Detta gäller oavsett fordonets totalvikt. Grundkursen behandlar villkoren och förutsättningarna för transport av farligt gods som styckegods, med undantag för explosiva ämnen och föremål samt radioaktiva ämnen. Individuella praktiska övningar i första hjälpen, brandbekämpning och åtgärder vid olycka eller tillbud är obligatoriska delar av utbildningen.

När föraren efter utbildningen har skrivit prov med godkänt resultat utfärdas ett ADR-intyg. ADR-intyget är giltigt i 5 år. För att förlänga giltighetstiden måste föraren delta i en repetitionsutbildning och därefter genomföra ett nytt prov med godkänt resultat innan ADR-intygets giltighetstid löper ut.

Kursinnehåll

Innehållet i kursen är framtaget ur MSB:s riktlinjer om transport av farligt gods.

Vad är farligt gods, risker
Internationella transporter
Klassindelning och märkning av fordon
Miljöfarligt avfall
Krav på fordon, fordonsutrustning
Transporthandlingar
Brandövning och första hjälpen
Allmänna arbets- och säkerhetsbestämmelser

Upplägg

Dag 1 - Distansutbildning

Dag 2 & 3 - Lärarledd teoriutbildning samt praktik

8.00 – Kursstart

9.00 – Frukost

12.00 – Lunch

14.30 – Fika

16.30 - Avslut

Certifiering

Kursintyg utfärdas efter genomförd kurs.

Deltagaren bokar efter utbildningen själv in examination hos Trafikverket. ADR-intyget är giltigt i fem år innan kursen behöver repeteras. 

Kursledare

Robert Hjunstorp, Godkänd YKB-utbildare med tillstånd från Transportstyrelsen och ADR-utbildare med tillstånd från MSB.

Our Main Teachers

Pris ex. moms : 4500 SEK

Antal lediga platser : 5

Utbildningsplats : Malmö (Arlöv)

Kurs : ADR Grundutbildning Styckegods

Fråga

    Kursdeltagare

    Beställare